Mentoring nader uitgewerkt

Kwaliteit…

De begeleiding inroepen van een mentor is goed voor het verbeteren van je mentale conditie, maar ook om effectiever te zijn. Daar word je succesvoller van. Als je zoekt naar een professionele gesprekspartner die je als vertrouwenspersoon en ervaringsdeskundige kan bijstaan om je mentale conditie te spiegelen dan kan ik jou ondersteunen met maatwerk van hoogwaardige kwaliteit.

Het belang van een ervaringsdeskundige…

Als een mentor, naast de noodzakelijke begeleidingsvaardigheden, beschikt over een brede financiële en algemene executive businesservaring bij grote bedrijven is dat een absolute pre voor jou als gesprekspartner. De raadsman kan zich sneller en beter inleven in jouw uitdagingen en samen zullen zij daardoor sneller tot betere resultaten komen. Ik ben met mijn langjarige en brede businesservaring op verschillende niveau’s in de organisatie zo’n ervaringsdeskundige. Hierdoor weet ik met welke problematiek je te maken krijgt. Denk aan alleen staan, lastige management teams, omgang met verantwoordelijkheid, grenzen, hoge werkdruk, stress, burnout, onbalans zakelijk – privé. Op grond van deze ervaring ben ik in staat een breed scala aan vraagstukken te behandelen.

Het resultaat dat je mag verwachten… 

Een goede werkrelatie tussen de mentor en zijn gesprekspartner begint met afspraken over de rolverdeling: jij bent de expert van je eigen vraagstuk en de mentor de begeleider die suggesties doet. Gelijkwaardigheid is daarbij het uitgangspunt. Mijn begeleiding is overigens een middel en niet een doel op zich. Jij geeft aan welk doel je wilt bereiken. Ik laat je zien zien welke stappen daarvoor genomen dienen te worden en ik begeleid jou in de realisatie daarvan. Door het stellen van reflecterende en uitdagende vragen laat ik je bijvoorbeeld ontdekken waar blinde vlekken, persoonlijke belemmeringen en hulpbronnen zitten. Ik houd als het ware een mentale spiegel voor. Reflectie en sparring zijn middelen om ineffectieve denkbeelden boven water te krijgen en deze te transformeren tot effectief gedrag.

‘Ik wil dat je aan het eind van de begeleiding krachtiger, vrijer en evenwichtiger in het leven staat en een bredere kijk hebt ontwikkeld over wat je helpt en belemmert op je ontwikkelingspad. Je mag als gevolg van de begeleiding verwachten effectiever en daardoor energieker en succesvoller te kunnen functioneren in het werk en privé-leven.’

Stappen in het ontwikkelingsproces…

Door je inzicht te geven in het ontwikkelingsproces, wordt het voor jou duidelijker waar je staat en welke stappen nog genomen moeten worden.

In grote lijnen doorlopen we de volgende processtappen:

 • Waar sta je nu en wat wil je veranderen? Zelfbeeld, zelfkennis, ontwikkelingsvragen.
 • Welke persoonlijke waarden drijven jou?
 • Wat wil je bereiken? Talenten, capaciteiten, doelen en missie.
 • Hoe ga je dat bereiken en langs welke weg? Veranderingsproces, hulpbronnen, tijdpad en interventieoefeningen.
 • Hoe ervaar je het nieuwe en meer brede perspectief? De verandering verankeren door o.a. integratieoefeningen.

De precieze invulling van elke stap en het aantal contactmomenten is afhankelijk van de reikwijdte en de zwaarte van het ontwikkelingsvraagstuk. Dit laatste bepaalt ook welke ontwikkelingsinstrumenten worden ingezet. Door de verscheidenheid aan vraagstukken is veelal maatwerk geboden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een breed scala aan mentoring en counseling methoden en technieken.

Zaken die aan de orde kunnen komen zijn…

 • welke persoonlijke waarden jou drijven
 • mentoring vragen van jonge directeuren, jonge ondernemers en jonge professionals
 • kritische succesfactoren in je rol als directeur
 • vragen rond leiderschap en samenwerking
 • persoonlijke vragen in relatie tot visie- en strategieontwikkeling
 • vragen rond verantwoordelijkheid en het organiseren van tegenspraak in executive functies
 • hoe destructieve patronen te doorbreken
 • loslaten en loskomen
 • en meer…
Westvest 27
3111 BT Schiedam

T 010 - 473 14 44
E keesvanderstelplanet@gmail.com
Terug naar boven
© 2023 Kees van der Stel