Privacy verklaring

05 Jul '18

Privacy verklaring

Welkom op deze website. Jouw privacy is voor Kees van der Stel, Kees van der Stel Coaching en de verstilling van groot belang. Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en gaan zorgvuldig met je gegevens om. Wij gebruiken je persoonlijke gegevens uitsluitend in het kader van ontwikkelingsprogramma’s en de coaching, counseling en mentoring activiteiten van Kees van der Stel, Kees van der Stel Coaching en de verstilling. Wij dragen er zorg voor dat de aan ons verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk en respectvol wordt behandeld en zullen die informatie uitsluitend verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (voorheen Wet op de Privacy).

Wij stellen u graag in de gelegenheid kennis te nemen van ons privacy- en cookie beleid, zoals dat onderstaand is verwoord en ermee in te stemmen. Het uitgangspunt is dat je persoonlijke gegevens nimmer aan derden verkocht en/of verstrekt zullen worden, behoudens vanzelfsprekend verstrekking om functionele redenen, zoals in het kader van op zich weer beveiligde mailverzending.

De lezer is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De lezer kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Inleiding

Bij het gebruik maken van onze producten en diensten kunnen wij Kees van der Stel, Kees van der Stel Coaching en de verstilling, informatie van en over jou verzamelen. Denk daarbij onder andere aan gegevens die je ons verstrekt bij het aangaan van een inschrijving op onze nieuwsbrief, invullen van het contactformulier op de website of informatie die wij verzamelen bij aanmelding, contractvorming of inschrijving voor coaching, mentoring, intervisie, programma’s voor persoonlijke- en bewustzijnsontwikkeling, reacties op de nieuwsbrief, het geven van comments op een blogpost of een (eventuele) download van een brochure of een e-book.

Je leest hier hoe wij omgaan met de betreffende informatie, hoe en welke informatie wij kunnen verzamelen en voor welke doeleinden we die kunnen gebruiken.

Daarnaast lees je in dit document informatie over hoe je inzage in je gegevens kunt krijgen, hoe je je gegevens kunt wijzigen of verwijderen, en wie de mogelijke ontvangers van deze gegevens zijn.

Welke gegevens kunnen wij verzamelen?

Als je onze website bezoekt, gebeurt dit anoniem. Je kunt bijvoorbeeld informatie over ons aanbod lezen of onze blogs. Met deze gegevens kunnen wij je niet identificeren.

Zodra jij je meldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven of het ontvangen van blogs, het invullen van het contactformulier voor informatie over coaching, mentoring of een programma aanbod, aanvragen van een (eventuele) brochure, dan wel een eventueel e-book download en je vrijwillig je e-mailadres verstrekt, verzamelen we je persoonsgegevens. Afhankelijk waar jij je voor inschrijft of aanmeldt, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen.

Wij verwerken alleen gegevens die je aan ons hebt gedeeld of verstrekt. Deze gegevens omvatten:

 • Voornamen en achternaam
 • e-mail adres

Deze verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact met je te kunnen opnemen als je een e-mail hebt gestuurd, een comment op een blog hebt gegeven, het contactformulier hebt ingevuld of als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of het ontvangen van blogs.

Andere gegevens kunnen worden verzameld als er een mondelinge of schriftelijke overeenkomst wordt gesloten of afspraken worden gemaakt voor coaching, mentoring of het volgen van programma’s voor persoonlijke- en bewustzijnsontwikkeling. Deze gegevens kunnen omvatten:

 • NAW
 • Telefoonnummer of mobiel nummer
 • Bedrijfsnaam (van de opdrachtgever)
 • Website
 • BTW nummer
 • KVK nummer

Deze gegevens (NAW enz.) worden niet op de website opgeslagen en zijn ook niet via de website te traceren. Download je een (eventuele) brochure, e-book of informatie over een al dan niet gratis workshop waarvoor jij je expliciet hebt ingeschreven, ontvang je de desbetreffende informatie per e-mail. Voor het downloaden van een brochure hebben we uiteraard geen BTW-nummer of KVK-nummer nodig. We trachten zoveel mogelijk passende gegevens te vragen.

Voor de nieuwsbrieven kun je je altijd direct afmelden via de uitschrijflink onderaan de mail. Voor de verzending van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van het e-mail verzendprogramma Mailchimp en zij verwijderen de gegevens na de uitschrijflink. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief of het ontvangen van de blogposts worden de gegevens uit de database verwijderd.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Indien jij ons je e-mailadres of andere persoonsgegevens verstrekt, zullen wij de gegevens enkel gebruiken voor het doel van inschrijving. Dit kan gaan over onze nieuwsbrief, dan wel je vragen te beantwoorden die je hebt gesteld via het contactformulier. Je bent uiteraard niet verplicht je persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat je bij ons een dienst afneemt. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je je persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. De gegevens hebben wij nodig voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Je voornaam, achternaam en e-mail adres gebruiken wij voor het toezenden van onze Nieuwsbrief, eventuele mailing of retour comments op onze blogposts. Dit doen we met de gegevens die we van jou hebben ontvangen via het de inschrijfmogelijkheden op de website.

Je gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van een functionele opdracht (bijvoorbeeld direct aan Mailchimp voor de verzending van nieuwsbrieven en meer indirect het beheer van de website door Keytoe Maassluis) of op grond van wettelijke verplichting aan bevoegde instanties. Zie hier het privacy beleid van Mailchimp https://mailchimp.com/legal/privacy/ en Keytoe (volgt). Met Keytoe wordt een verwerkersovereenkomst gesloten (volgt).

 • Je NAW gegevens, telefoonnummer of mobiel nummer, e-mailadres, BTW nummer, KVK nummer of bedrijfsnaam gebruiken we om een contract, factuur of offerte te kunnen maken nadat jij je hebt aangemeld via het contactformulier, via e-mail of via een intake of kennismakingsgesprek.
 • Indien jij je aanmeldt via het contactformulier voor coaching, counseling, mentoring of een ander programma in ons aanbod, nemen wij contact met je op of plannen desgevraagd een kennismakings- en intakegesprek in. Ingevulde contactformulieren worden niet bewaard.
 • Voor de (her)registratie en certificering van Kees van der Stel als coach en mentor bij de beroepsvereniging EMCC/Nobco, alwaar hij is gecertificeerd  als EIA Senior Practitioner Coach. Voor deze (her)registratie (om de vijf jaar) worden, naast technische gegevens over uren, aantal sessies en coachdoelen, uitsluitend je initialen in de dataverzameling opgenomen.
 • Voor de registratie van evaluaties en aanbevelingen die op de website in een apart menu staan (zie kopregel op de website). Deze informatie wordt uitsluitend verwerkt na (schriftelijke) toestemming van de degene die de aanbeveling of evaluatie verstrekt. De precieze vermelding van de persoonsgegevens of je profielfoto wordt vooraf met jou afgestemd.

Gegevens die we wettelijk verplicht zijn om te bewaren, bijvoorbeeld voor de financiële administratie, slaan wij op in aparte beveiligde computerbestanden en deze worden na het wettelijke termijn gewist. Dit laatste geldt ook voor de hard copy van de documenten en facturen die tijdens de coaching -en mentoring trajecten zijn gedocumenteerd.

Minderjarigen

In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld het coachen of mentoren van pubers, vragen wij expliciet om toestemming van een ouder of voogd om de persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Dit geldt voor minderjarigen onder de 18 jaar.

Resumé

 • Als jij je hebt aangemeld of ingeschreven voor onze nieuwsbrief kun je je ten alle tijden weer uitschrijven door middel van de ‘afmeld link’ onderaan de e-mail van de nieuwsbrieven. Als je via een andere weg persoonlijke gegevens zijn uitgewisseld kan je altijd contact met ons opnemen met het verzoek je gegevens te verwijderen.
 • Gegevens via het contactformulier bewaren wij niet.
 • Je persoonsgegevens om facturen dan wel offertes aan te maken bewaren wij in beveiligde computerbestanden.
 • Behoudens de verstrekking om functionele of wettelijke reden delen wij je gegevens niet met derden en verkopen of verstrekken ze nooit aan derden.

SSL certificaat

Wij maken gebruik van HTTPS, een beveiligde manier om data te versturen. De extra ‘S’ staat voor Secured. Op deze manier wordt de informatie versleuteld. Dit is te herkennen aan het groene slotje in de adresbalk van de browser.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan onze website wordt geplaatst. Hierin wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Je kunt zelf je cookies verwijderen door je computer op te schonen bijvoorbeeld in de cache van je browser. Dat is een speciale map waarin bestanden worden bewaard, zodat je sneller kunt surfen. Het is verstandig om je computer zo nu en dan ‘op te schonen’, vergelijkbaar met het opruimen van je kasten. Wil je meer informatie over cookies, zijn er diverse websites waaronder Consuwijzer om je computer op te schonen.

Google analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren en verbeteringen kunnen aanbrengen, gebruiken wij Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Hierdoor worden er cookies geplaatst. Google Analytics werkt door middel van een trackingcode op je website. Deze trackingcode registreert klikken op onze website. Voor ons zijn goede statistieken noodzakelijk. Er wordt geen IP-adres gebruikt, dus wij kunnen de statistieken niet herleiden naar persoonlijke gegevens.

Wij gebruiken de geanonimiseerde statistieken om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en deze aan de hand daarvan te optimaliseren. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Voor meer informatie, bekijk het privacybeleid van google.

Social media en E-mail

Wellicht is je opgevallen dat je onze blogs en content kunt delen via onze website naar social media als facebook en linkedin. Dit vindt plaats via de Social Media Share buttons. Wij hebben buttons geplaatst voor:

 1. Facebook
 2. Twitter
 3. Linkedin

Door te klikken op de Social Media button lees je de privacy en gegevens beleid van bovenstaande Social Media. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield, waar ze zich aan geconformeerd hebben.

Kees van der Stel, Kees van der Stel Coaching en de verstilling werken met het e-mail programma IncrediMail Premium. Voor de privacy policy zie hier: https://www.perion.com/privacy-policy/ . Gewerkt wordt met twee e-mail adressen: kvdstel@planet.nl en info@keesvanderstel.nl .

Reactie onder blogs of content

Je kunt ook een reactie plaatsen onder onze blogs via ‘reactie’. Wil je dat de reactie verwijderd wordt, kun je ons een e-mail sturen (zie de adressen hier net boven) en verwijderen wij je reactie.

Inhoud website

De inhoud van deze website, waaronder de teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn eigendom van Kees van der Stel Coaching en de verstilling. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers, conform voorgenoemde rechten is het wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte websites of hyperlinks

Aan de lezer van dit privacy document wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de lezer. Bij een doorverwijzing naar websites van derden via een hyperlink, een banner of een button zijn wij niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Bewaren van gegevens

Wanneer je je hebt afgemeld via de ‘afmeld link’ of een persoonlijk e-mail, zullen we je gegevens op korte termijn (max een maand) uit het systeem verwijderen. Gegevens inzake facturen en offertes bewaren we tenminste zeven jaar. Wij voldoen hiermee aan onze wettelijke verplichting. Daarna worden de gegevens verwijderd. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking door gegevens op te slaan op beveiligde bestanden.

Rechten en plichten

Je hebt altijd het recht op inzage van je persoonsgegevens of het recht om je persoonsgegevens te wijzigen of te rectificeren. Hiertoe kun je een schriftelijk verzoek doen tot inzage.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar geven geen garantie dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de lezer erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing.

Wij onderschrijven de stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in acht neming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

De inhoud van deze privacy verklaring kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

Laatst bewerkt op 17 mei 2018

 

Ga terug naar overzicht

Geef uw reactie

Regio Rotterdam
E keesvanderstelplanet@gmail.com
Terug naar boven
© 2024 Kees van der Stel