Van kleur verschieten door los te laten

09 Feb '17

Onderstaande tekst ‘Van kleur verschieten door los te laten’ sluit aan op de vorige blog dat inging op het kleurenschema van het model Spiral Dynamics® (SD). Zie http://www.keesvanderstel.nl/welk-wereldbeeld-past-bij-jou/

Een van de complexe en tegelijkertijd mooie thema’s voor een coach is mensen te begeleiden met het loslaten van belemmerende overtuigingen, oud zeer, ingesleten patronen, dogma’s, boosheid, angsten, afwijzing of een beperkend zelfbeeld. Complex omdat het ‘loslaten’ bepaald niet zonder slag of stoot gaat, zoals mijn coachees wel weten. Mooi omdat de ‘beloning’ voor het loslaten is dat er meer mentale ruimte en rust ontstaat voor creativiteit, ontplooiing, vrij denken, vernieuwing, verwondering en het ervaren van de ‘werkelijkheid’ vanuit een ander perspectief of beter vanuit een andere SD kleur.

Hedendaagse ontwikkelingen…

De invloed die uitgaat van een aantal hedendaagse ontwikkelingen heeft mij aan het denken gezet hoe ik daar als coach op in kan spelen. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld de toenemende digitalisering en robotisering, de invloed van ‘blockchain’, disruptieve technologieën, de reikwijdte van het Internet, de sturende algoritmen van FB en LinkedIn, de demografische ontwikkelingen en de globalisering.

Ik kan niet overzien wat de maatschappelijke gevolgen van deze ontwikkelingen zijn. Het is wel gemakkelijk om in te zien dat deze omvangrijk en ingrijpend zullen zijn. Ook is het duidelijk dat ‘de politiek’ zich juist met visieontwikkeling hieromtrent bezig zou dienen te houden en dat het ronduit gevaarlijk en bedreigend is om te ervaren dat men dat juist nalaat of zelfs de andere kant opkijkt.

Op individueel mens- en ondernemingsniveau zullen de gevolgen navenant omvangrijk en ingrijpend zijn en tot nadenken dwingen over onderwerpen als wendbaarheid, aanpassingsvermogen, ontplooiingsmogelijkheden, samenwerkingsvormen, schaalgrootte, modernisering van het sociale vangnet, verlies of afwezigheid van zekerheden, wijze van organiseren, dienstbaarheid, management en vooral visieontwikkeling en leiderschap. Mogelijk dienen we tot een totaal nieuwe visie op het fenomeen ‘werken’ te komen. Dat zal bereidheid tot omdenken, emanciperen en transformeren vragen, alsmede goed luisteren naar dwarsliggers en anders denkers. Loslaten van verouderde denkbeelden is dan het overkoepelende thema.

Voorbij ‘werken’…

In de definitie van …….. (voorheen ‘werken’) zullen de termen creativiteit, zelfrealisatie, dienstbaarheid, ontplooien van talent, ondernemerschap, initiatief, flexibiliteit, vrij denken, verantwoordelijkheid, sociale cohesie en een waardevolle maatschappelijke bijdrage leveren in groepsverband aan belang winnen.

Van kleur verschieten door los te laten…

Dit vergt het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en het blootleggen van persoonlijke waarden, alsmede de inzet van integrale intelligentie, zowel cognitief, emotioneel als intuïtief. Ook hierbij is het overkoepelende thema loslaten en dan met name het loslaten van de belemmerende elementen in de nog zwaar dominante SD kleuren blauw, oranje en groen. Loslaten om open te kunnen staan voor de denkbeelden van de SD kleuren geel en turkoois en deze denkbeelden vervolgens te integreren.

Alternatieve Organisaties Leiders Tafel…

Om aan te sluiten bij mijn eigen ontwikkeling in geel en turkoois betekent dit voor mij als coach dat ik mijn focus op het thema ‘loslaten’ richt. Naast het aanbod voor individuele trajecten met dit thema heb ik een aanbod voor leiders van alternatieve, niet conventionele, organisaties ontwikkeld. Het initiatief behelst een groep gelijkgestemde leiders bijeen te brengen in een platform met de naam Alternatieve Organisaties Leiders Tafel (AOLT).

Het is de bedoeling dat deze leiders door van elkaar te leren en door elkaar te ‘voeden’ gezamenlijk en met volle overtuiging achter het ‘initiatief’ gaan staan om een lans te breken voor alternatieve vormen van organiseren en los te komen van de meer conventionele vormen van organiseren. De intrinsieke behoefte voelen om te participeren is daarbij cruciaal.

Mijn rol in het platform is die van ‘intervisie’ begeleider en coach. Voor informatie over dit aanbod zie http://www.keesvanderstel.nl/aolt/.

Ik wil dit platform graag snel neerzetten. Elke vorm van support is belangrijk voor me. Een like op FB en LI en/of deze blog delen in je netwerk stel ik zeer op prijs. Als je als lezer van deze blog zelf eindverantwoordelijk bent voor het implementeren van een alternatieve organisatie met een ‘zekere omvang’ nodig ik je graag uit voor een verkennend gesprek.

Be the change you want to be and implement the change you want to reach. 
Ga terug naar overzicht

2 reacties

 1. Hannah van den Bosch
  zaterdag 11 februari 2017 om 15:27:27

  Beste Kees, Ik heb je blog met plezier gelezen. je betoog is interessant, herkenbaar en het spreekt aan. Het valt me op dat je je wel heel erg richt op één model, Spiral Dynamics. daarmee heb je wel een pakkende titel en aanbod, maar voor mensen die het niet kennen is het minder aansprekend. Voor mij komt het authentiek en sympathiek over met een duidelijke maatschappelijke relevantie. Succes!!

  • Kees
   zaterdag 11 februari 2017 om 16:00:01

   Dag Hannah.
   Dank voor je reactie. Fijn en belangrijk wat je opmerkt en fijn dat het blog je aanspreekt. Ter toelichting. Het blog is vooral bedoeld als context/achtergrond van het plan de Alternatieve Organisaties Leiders Tafel (AOLT) op te richten. Daarin heb ik inderdaad SD als kapstokhaak/rode draad van mijn betoog gebruikt.

   In de annonce op Linkedin die ik net plaatste (zie de tekst hieronder) verwijs ik naar het document met het aanbod van de AOLT zelf en daarin staat de SD verwijzing bewust niet. Groeten, Kees

   “”Ben jij bezig om een alternatief organisatiemodel voor je onderneming te implementeren? En geloof je dat die manier van organiseren toegevoegde waarde, plezier en groei oplevert voor jezelf, je medewerkers en je bedrijf?

   Ja? Dan nodig ik je uit om mee te doen met het verder inkleuren van het landschap door middel van periodiek overleg in de Alternatieve Organisaties Leiders Tafel.””

Geef uw reactie

Regio Rotterdam
E keesvanderstelplanet@gmail.com
Terug naar boven
© 2024 Kees van der Stel