Rode draad in het Stilte Programma – de verstilling

Het programma bestaat uit acht tweedaagse blokken, verspreid over twee jaar.

Alle dagen gaan van start met het gedegen aarden of gronden en iedere dag wordt er door een ochtendritueel een verbinding met het hart gemaakt. Elke dag is er een uitwisseling over het dagthema.

Wakker worden

Nul Foto / Ik en Muziek

Blok 1. De eerste dag staat in het teken van verbale en nonverbale kennismaking, de introductie van het programma en het in kaart brengen van je persoonlijke en zakelijke doelen en wensen. Op de tweede dag staat op de voorgrond het ‘wakker maken’ of ontsluiten van je zintuigen, van je gevoel en van je intuïtie. De kennismaking op de eerste dag wordt voortgezet met de  helende kracht van -klassieke- muziek.

Alles is Energie / Energie Lezen en Helen

Blok 2. Deze tweedaagse staat in het teken van het (verder) ontsluiten van je intuïtie of zo je wilt van je ‘zesde zintuig’, het je openstellen voor intuïtieve informatie en het lezen & helen daarvan, alsmede het in kaart brengen van je energetische balans op dit moment. Er wordt op symbolische wijze een uitstapje gemaakt naar intuïtieve informatie uit ‘vorige levens’ en er wordt op een energetische wijze contact gelegd met verloren ‘zielendelen’ (spontaniteit, openheid, passie enz.). Het blok wordt afgesloten met een inleiding over energieheling.

Morele Waarden / Dienstbaarheid

Blok 3. Deze dagen staan in het teken van het ontsluiten van je ‘innerlijk leiderschap’ onder andere te bereiken door het op een diep niveau verbinden van jezelf met morele waarden, zoals geweldloosheid, gelijkmoedigheid, zuiverheid, dienstbaarheid. Vervolgens wordt, in relatie tot dienstbaarheid en dienstbaar leiderschap, op een intuïtieve en krachtige manier verbinding gemaakt met persoonlijke waarden, die voor jou belangrijk zijn.

Spiritualiteit / Hart en Ziel

Blok 4.  De eerste dag van dit blok staat in het teken van je levensmissie en van jouw verbinding met spiritualiteit, waarbij eenieder een ander beeld of gevoel heeft. En wat ontsluit zich voor de toekomst als je weer terug kunt naar de droom en de onbevangenheid van het kind in jou? Op de tweede dag staan ‘synchroniciteit’ en de kracht van de stilte centraal. Er wordt een link gelegd tussen de energetische intuïtieve informatie uit de omgeving / universum / kosmos door middel van eeuwenoude technieken, zoals de I Ching en de energetische intuïtieve informatie die van binnenuit komt als we innerlijk stil worden.

Verstilling

De Stilte in Mezelf / De Tijd staat Stil

Blok 5. De eerste dag staat in het teken van verstilling. Via de innerlijke stilte wordt de mogelijkheid gecreëerd in dialoog te komen met ons (hogere) zelf. De tweede dag staat in het teken van het ontsluiten van het ‘hier en nu’. Als je in de stilte van het moment kunt leven wordt de weg vrijgemaakt om een ruimer bewustzijn te ervaren. Je zou ook kunnen zeggen dat dit blok het scharnierpunt is van het programma, omdat het in dit blok letterlijk en figuurlijk draait om de overgave aan de stilte in onszelf.

Ik en de Ander / Hebben en Zijn

Blok 6. Dit tweedaagse blok staat in het teken van de ontsluiting van de informatie over je eigen ontwikkelingsniveaus (Ik), de ontsluiting van de informatie over de ontwikkelingsniveaus van de omgeving (Ander), de wisselwerking tussen die twee ontwikkelingsniveaus en het innemen van de metapositie of beschouwende positie. De metapositie wordt ingenomen vanuit het hart en door middel van desidentificatie van het materiële zelf (ego). Dit laatste is nodig om uit te komen bij de identificatie met je innerlijke kern ‘Ik Ben’.

Iedere dag het Juiste doen / Leven met Schoonheidl

Blok 7.  Loslaten van het verleden en het niet hechten aan de toekomst zijn cruciaal, evenals de houding of kwaliteit waarmee je in het leven staat. Kun je als master en fair witness in het leven staan, neutraal, spontaan, zonder (voor) oordeel, zonder vooringenomenheid, met gevoel voor humor? Een andere kwaliteit is ‘timing’, hetgeen wil zeggen: op het juiste moment en op de juiste plaats het juiste doen (of juist laten). De tweede dag staat voor het (weer) ontsluiten van je relatie met de schoonheid van de Natuur, alsmede voor de ontsluiting van je relatie met de schoonheid in jezelf en de schoonheid in de ander.

Transformatie / Eén Foto

Blok 8. Bij de afsluitende aandacht voor transformatie is leading wat het stilte programma en de daarin verweven ‘paradigma shifts’ voor jouw bewustzijnsontwikkeling en voor jouw kijk op de wereld hebben opgeleverd en mogelijk nog verder zullen gaan opleveren. We sluiten het programma af met een dag waarop we ieders groei, integratie en transformatie vieren.

 

Regio Rotterdam
E keesvanderstelplanet@gmail.com
Terug naar boven
© 2024 Kees van der Stel